सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, शनिवार, 23 अगस्त, 2014 ई० ( भाद्र 1, 1936 शक संवत् ) भाग 8, पेज न० 170
Govt. of U.P. Reg. No. - 4/25/154 (India)

NICT - An ISO 9001 : 2015 Certified Body
   

 

 

 

 

NICT is a 9001-2015 Certified Body .Certificate No.IN6175A .