सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, शनिवार, 23 अगस्त, 2014 ई० ( भाद्र 1, 1936 शक संवत् ) भाग 8, पेज न० 170
Govt. of U.P. Reg. No. - 4/25/154 (India)

UP Goverment Gazette